Yürütme Kurulu ve Sekreterya

Yürütme Kurulu ve Sekreterya 2018-01-15T08:22:34+00:00

Doç. Dr. Behçet ÖZNACAR Prof. Dr. Aysel KARAFİSTAN
Yrd. Doç. Dr. Vasfi TUĞUN Yrd. Doç. Dr. Serkan SANCAK
Yrd. Doç. Dr. Eser GEMİKONAKLI Dr. Seyit ÖZKUTLU
Öğr. Gör. Ayten KORUROĞLU Ali Rıza İŞİPEK
Arş. Gör. Semih ÇALIŞKAN Hilmi ŞAHLI